English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prawo Morskie
Adres strony WWW: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/106025
ISSN: 0860-7338
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1986
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komisja Prawa Morskiego PAN. Oddział Gdańsk
Symbol UKD: 347.79
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-27
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »