English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ameryka Łacińska
Adres strony WWW: http://amerykalacinska.com/ojs/index.php/al.
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-dace54fe-4c7c-45e0-927b-0b27595f4077
ISSN: [e]2081-1152 ; [p]1506-8900
Index Copernicus: 2012: 2,95 ; 2013: 3,64 ; 2014: 57,96 ; 2015: 68,56 ; 2016: 82,74
Punktacja MNiSZW: 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 1993
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Latynoamerykańskich
Symbol UKD: 821.134.2/.3(7/8) ; 308(718=134)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1994/1-2006/53-54 ; 2010/68/1-2019/97/1
Abstrakty: 2010/68/1-2019/97/1
Pełne teksty: 2010/68/1-2019/97/1
Wskazówki dla autorów: http://amerykalacinska.com/www/images/Informacje_dla_autorow.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-06
Dziedzina:socjologia
literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »