English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ogrody Nauk i Sztuk
Adres strony WWW: http://www.ojs.ogrodynauk.pl/index.php/onis
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/5/
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.ogrodynauk.pl/
DOI: 10.15503/onis
ISSN: [e]2084-1426 ; [p]2299-2014
Index Copernicus: 2012: 3,86 ; 2013: 4,88 ; 2014: 50,17 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja Pro Scientia Publica
Symbol UKD: 0/9
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://nowadays.home.pl/ONiS/data/documents/Ogrody=20zasady=20publikacji.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-02-01
Dziedzina:nauka
sztuka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »