English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Adres strony WWW: http://www.iesw.lublin.pl/sk/index.php
ISSN: [e]1689-5762
Data początkowa: 2008-2012
Data online: 2008-2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Symbol UKD: 329:316(4-191.2-11)
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2008/1-2012/2
Abstrakty: 2008/1-2012/2
Pełne teksty: 2008/1-2012/2
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-26
Dziedzina:nauki polityczne
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »