English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ars Inter Culturas
Adres strony WWW: http://aic.apsl.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/482/
ISSN: 2083-1226
Index Copernicus: 2013: 4,28 ; 2014: 52,41 ; 2015: 66,75
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Pomorska (Słupsk)
Symbol UKD: 008 ; 7
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://aic.apsl.edu.pl/autor.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-26
Dziedzina:kulturoznawstwo
sztuka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »