English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Themis Polska Nova
Adres strony WWW: http://themis.swps.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://marszalek.com.pl/themispolskanova/
Trzeci adres
strony WWW:
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/dzialalnosc-wydawnicza/czasopisma/themis-polska-nova
ISSN: 2084-4522
Index Copernicus: 2013: 2,99 ; 2014: 34,32 ; 2014: 34,32 ; 2015: 45,57
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Wydział Prawa
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/1-2016/1(10)
Wskazówki dla autorów: http://marszalek.com.pl/themispolskanova/autorzy.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-26
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »