English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Kulturoznawcze
Poprzednie tytuły: Studia Kulturoznawcze - Fundacja Humaniora: 1995-2010
Adres strony WWW: http://www.studiakulturoznawcze.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/4326
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/634/
ISSN: 2084-2988
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1995
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Kulturoznawstwa
Symbol UKD: 008 ; 130.2 ; 930.85
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.studiakulturoznawcze.amu.edu.pl/#
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-04
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »