English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Krytyka Prawa
Adres strony WWW: http://krytykaprawa.pl/
DOI: 10.7206/kp
ISSN: [e]2450-7938 ; [p]2080-1084
Index Copernicus: 2013: 4,53 ; 2014: 68,22 ; 2015: 70,58
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 40
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Leona Koźmińskiego. Kolegium Prawa
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Wskazówki dla autorów: http://krytykaprawa.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-02
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »