English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ziemia Dobrzyńska
Adres strony WWW: http://kpbc.umk.pl/publication/32883
ISSN: 0867-1907
Data początkowa: 1989-2006
Data online: 1989-2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Oddział Dobrzyński (Rypin)
Symbol UKD: 943.8
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1989/1-2002/8
Pełne teksty: 1989/1-2002/8
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-04
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »