English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
Adres strony WWW: http://rocznik.ltg.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/435/
ISSN: 2080-9212
Index Copernicus: 2012: 5,08 ; 2013: 5,64 ; 2014: 55,13 ; 2015: 55,56
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
Symbol UKD: 929.5
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-2016/8
Abstrakty: 2009/1-2016/8
Pełne teksty: 2009/1-2016/8
Wskazówki dla autorów: http://rocznik.ltg.pl/wybrane-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-04
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »