English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
Poprzednie tytuły: Biuletyn Dialogu Społecznego: 2003-2009
Adres strony WWW: http://www.cpsdialog.pl/dialog
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dialogspoleczny.pl/tabs/index/34/
ISSN: 1897-5658
Index Copernicus: 2014: 26,44 ; 2015: 20,66
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Prasowe ; Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
Symbol UKD: 316.3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2003/1-2017/4(55)
Pełne teksty: 2006/4-2017/4(55)
Uwagi: Numer do pobrania poprzez Menu -> Publikacje -> Kwartalnik Dialog
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-26
Dziedzina:nauki polityczne
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »