English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Classica Cracoviensia
Adres strony WWW: http://journals.akademicka.pl/cc
Drugi adres
strony WWW:
http://www.akademicka.pl/classicacracoviensia/
Trzeci adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=214
DOI: 10.12797/CC
ISSN: [e]2391-6753 ; [p]1505-8913
Index Copernicus: 2012: 5,90 ; 2013: 5,43 ; 2014: 58,86 ; 2015: 74,24
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1995
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe
Symbol UKD: 394 ; 821.14'06
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/11-
Abstrakty: 2009/13-
Pełne teksty: 2009/13-2016/19 [2009/13-2014/17 dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: http://www.akademicka.pl/pdf/file/Wymogi%20redakcyjne%20CC.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-30
Dziedzina:kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »