English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
Adres strony WWW: https://sklep.zajezdnia.org/kategoria/publikacje-naukowe/
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=742
Trzeci adres
strony WWW:
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/publication/89265
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/343/
ISSN: 2084-0578
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2015a: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5 ; 2019: 20
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
Symbol UKD: 94:167/168
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.pamieciprzyszlosc.pl/wydawnictwo/wrhm/rocznik-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-01
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »