English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
Adres strony WWW: http://ekonom.ug.edu.pl/web/naszestudia/index.html?lang=pl
Drugi adres
strony WWW:
http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia
ISSN: 1731-6707
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Symbol UKD: 330
Częstotliwość: 1x/2 lata
Spisy treści: 2003/1-
Pełne teksty: 2009/4-
Wskazówki dla autorów: http://ekonom.ug.edu.pl/web/naszestudia/index.html?lang=pl&ao=informacje_dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-26
Dziedzina:ekonomia
stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »