English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prace Historyczne
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Historia: 1955-1958
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/sj/index.php/PH
DOI: 10.4467/20844069PH
ISSN: [e]2084-4069 ; [p]0083-4351
Index Copernicus: 2012: 6,76 ; 2013: 7,03 ; 2014: 85,06 ; 2015: 95,09
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15 ; 2019: 40
Data początkowa: 1955
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński
Symbol UKD: 94
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2006/133-
Abstrakty: 2006/133-
Pełne teksty: 2006/133-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-02
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »