English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Transport Economics and Logistics
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu. Ekonomika Transportu Lądowego: 1972-1989
Zeszyty Naukowe. Ekonomika Transportu Lądowego: 1990-2011
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka: 2012-2016 (ISSN: 1234-4281)
Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics: 2017 (ISSN: [e]2544-3232 ; [p]2544-3224)
Adres strony WWW: http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil
Drugi adres
strony WWW:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/znetl/index.html?lang=pl
DOI: 10.5604/01
ISSN: [e]2657-6104 ; [p]2545-1642
Index Copernicus: 2012: 4,95 ; 2013: NI ; 2014: 51,29 ; 2015: 64,5
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1972
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański
Symbol UKD: 656.1/.5 ; 338.47
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/39-2017/73
Abstrakty: 2010/39-2017/73
Pełne teksty: 2010/39-2017/73
Wskazówki dla autorów: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1574
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-28
Dziedzina:ekonomia
transport
logistyka
Indeksowane w:Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »