English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
Poprzednie tytuły: Archiwum Medycyny Sądowej, Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki: 1951-1965
Adres strony WWW: http://www.amsik.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Archiwum_Medycyny_Sadowej_i_Kryminologii-82/Info
DOI: 10.5114/amsik
ISSN: [e]1689-1716 ; [p]0324-8267
Index Copernicus: 2001: 2,95 ; 2002: 3,15 ; 2003: 3,13 ; 2004: 3,13 ; 2005: 4,13 ; 2006: 4,37 ; 2007: 4,42 ; 2008: 4,43 ; 2009: 5,26 ; 2010: 5,88 ; 2011: 6,31 ; 2012: 5,46 ; 2013: 6,01 ; 2014: 110,39 ; 2015: 120,62
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012a: 2 ; 2012b: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1951
Data online: 1951
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
Symbol UKD: 340.6 ; 343.9
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1951/1-
Abstrakty: 1995/3-4-
Pełne teksty: 1995/3-4-
Wskazówki dla autorów: http://www.termedia.pl/Czasopismo/Archiwum_Medycyny_Sadowej_i_Kryminologii-82/Dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-04
Dziedzina:medycyna
prawo
medycyna sądowa
Indeksowane w:IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »