English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Poprzednie tytuły: Sympozja i Konferencje
Adres strony WWW: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/zeszyty-naukowe-instytutu-surowcami-mineralnymi-i-energia-pan/
ISSN: 2080-0819
Index Copernicus: 2011: 2,52 ; 2012: 2,55 ; 2013: 3,04 ; 2014: NI ; 2015: 51,44
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Symbol UKD: 622.69 ; 621.314
Częstotliwość: 5x/rok
Spisy treści: 2009/75-
Abstrakty: 2009/75-
Pełne teksty: 2009/75-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-26
Dziedzina:górnictwo
mineralogia
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »