English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych: 2009-2015 (ISSN: 2082-7547)
Adres strony WWW: http://ujw.pl/index.php/wydawnictwo/czasopisma/
ISSN: 2543-6732
Index Copernicus: 2012: 4,18 ; 2013: 5,12 ; 2014: 48,75 ; 2015: 55,00
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Symbol UKD: 3
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-28
Dziedzina:prawo
nauki polityczne
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »