English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
Adres strony WWW: http://www.otn.ostroleka.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://mazowsze.hist.pl/28/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukowego/
ISSN: 0860-9608
Index Copernicus: 2012: 5,54 ; 2013: 5,91 ; 2014: 66,47 ; 2015: 62,49
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1987
Data online: 1987
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
Symbol UKD: 001
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1987/1-
Abstrakty: 1987/1-
Pełne teksty: 1987/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-28
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »