English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
International Journal of Management and Economics
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe - Kolegium Gospodarki Światowej
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa: 1996-2011
Adres strony WWW: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Strony/Zeszyty-naukowe-KGS.aspx
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/ijme/ijme-overview.xml
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/157/
DOI: 10.1515/ijme
ISSN: 2299-9701
Index Copernicus: 2012: 6,15 ; 2013: 6,24 ; 2014: 70,84 ; 2015: 83,75
Punktacja MNiSZW: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 4 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1996
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Kolegium Gospodarki Światowej
Symbol UKD: 338
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1996/1-
Abstrakty: 1996/1-
Pełne teksty: 1996/1-
Wskazówki dla autorów: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/Criteria_for_publication.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-25
Dziedzina:ekonomia
organizacja i zarządzanie
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »