English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Formacji Katechetów
Adres strony WWW: http://www.katecheza.radom.pl/
ISSN: [e]2658-0268 ; [p]1642-090X
Index Copernicus: 2012: 4,22 ; 2013: 5,30 ; 2014: 35,84 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2001
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ecclesia Catholica. Kuria Diecezjalna (Radom)
Symbol UKD: 27
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2001/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2017/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.katecheza.radom.pl/dla-autorow.html?89cda64dae36047d6c19e7d5f8400517=f9b32d10a0c657fab1d145b24d840742
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-01
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »