English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe. Prace Wydziału Wychowania Fizycznego: 1974-1984
Adres strony WWW: http://pbc.gda.pl/publication/30895
ISSN: 1230-3178
Index Copernicus: 2012: 3,69 ; 2013: 1,33 ; 2014: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1974-2012
Data online: 2004-2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 796 ; 612 ; 613
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2004/20-2011/27
Pełne teksty: 2004/20-2011/27
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-30
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:IC Journals Master List
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »