English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Selected Engineering Problems
Poprzednie tytuły: Wybrane Problemy Inżynierskie: 2010-2011
Adres strony WWW: http://www.wpi.polsl.pl/
ISSN: 2299-954X
Index Copernicus: 2011: 3,39 ; 2012: 5,05 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 50,98
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Śląska (Gliwice). Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
Symbol UKD: 62
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-03-12
Dziedzina:inżynieria
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »