English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wschodnioznawstwo
Adres strony WWW: http://www.wschod.uni.wroc.pl/index_wschodnioznawstwo.php
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/460/
ISSN: 2082-7695
Index Copernicus: 2012: 3,92 ; 2013: 4,92 ; 2014: 41,41 ; 2015: 55,05
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Studiów Międzynarodowych
Symbol UKD: 327
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/1-2014/1
Abstrakty: 2010/5-2014/1
Pełne teksty: 2007/1-2014/1
Wskazówki dla autorów: http://www.wschod.uni.wroc.pl/index_wschodnioznawstwo.php?dzial=3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-29
Dziedzina:stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »