English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Verbum Vitae
Adres strony WWW: http://www.verbumvitae.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.kul.pl/publication/21458
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/502/
DOI: 10.31743/vv
ISSN: [e]2451-280X ; [p]1644-8561
Index Copernicus: 2015: 66,74
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 70
Data początkowa: 2002
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Nauk Biblijnych
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2002/1-
Abstrakty: 2002/1-
Pełne teksty: 2002/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-01
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »