English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
Adres strony WWW: http://www.obrum.gliwice.pl/biuletyn
ISSN: 0860-8369
Index Copernicus: 2012: 3,13 ; 2013: 3,44 ; 2014: 58,40 ; 2015:
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1988
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM
Symbol UKD: 623.4
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2000/1-2017/4
Abstrakty: 2000/1-2017/4
Pełne teksty: 2000/1-2017/4
Wskazówki dla autorów: http://www.obrum.gliwice.pl/upload/userfiles/WSKAZ%C3%93WKI%20DLA%20AUTOR%C3%93W_15092016.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-25
Dziedzina:wojskowość i policja
inżynieria
budowa i eksploatacja maszyn
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »