English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Sztuka i Dokumentacja
Adres strony WWW: http://www.journal.doc.art.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.61a0653d-39d8-3227-8695-3b9faaee0699
Trzeci adres
strony WWW:
http://pbc.gda.pl/publication/50173
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/701/
DOI: 10.32020/ARTandDOC
ISSN: 2080-413X
Index Copernicus: 2012: 3,74 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 61,80
Punktacja MNiSZW: 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Sztuk Pięknych (Gdańsk)
Symbol UKD: 7.072
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2010/2-
Pełne teksty: 2010/3-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-31
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Katalog Czasopism Kulturalnych
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »