English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia z Historii Filozofii
Adres strony WWW: http://www.szhf.umk.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf
DOI: 10.12775/szhf
ISSN: [e]2391-775X ; [p]2083-1978
Index Copernicus: 2011: 2,27 ; 2012: 5,14 ; 2013: 5,40 ; 2014: 66,17 ; 2015: 83,28
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Symbol UKD: 1(09)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-31
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »