English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
Adres strony WWW: http://docplayer.pl/4561109-Studia-z-dziejow-polskiej-historiografii-wojskowej.html
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-19ff1059-20ff-4b94-bee5-5662949a526b
ISSN: 0137-5202
Index Copernicus: 2012: 5,38 ; 2013: 5,01 ; 2014: 38,87 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1975
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Historii
Symbol UKD: 943.8 ; 356
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/11 ; 2012/13-2013/14
Wskazówki dla autorów: http://historiografiawojskowa.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-31
Dziedzina:wojskowość i policja
historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »