English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Redemptorystowskie
Adres strony WWW: http://www.studia.redemptorysci.eu/pl
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/190/
ISSN: 1731-710X
Index Copernicus: 2011: 4,13 ; 2012: 4,63 ; 2013: 4,89 ; 2014: 57,19 ; 2015: 65,24
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Congregatio Sanctissimi Redemptoris. Warszawska Prowincja
Symbol UKD: 271
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2003/1-
Pełne teksty: 2003/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.studia.redemptorysci.eu/pl/62419/0/Uwagi_dla_autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-31
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »