English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Iberystyczne
Adres strony WWW: www.filg.uj.edu.pl/nauka/wydawnictwa/studia-iberystyczne
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=646
DOI: 10.12797/SI
ISSN: [e]2391-7636 ; [p]2082-8594
Index Copernicus: 2013: 6,10 ; 2014: 69,66 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1994
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Romańskiej
Symbol UKD: 821.134.2/.3(7/8):94(7/8=134)::008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1994/0-
Abstrakty: 2009/8-
Pełne teksty: 2009/8-
Wskazówki dla autorów: http://www2.filg.uj.edu.pl/studia-iberystyczne/normas_pl.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-24
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »