English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
Adres strony WWW: http://studiadecultura.up.krakow.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/pubindex?dirids=5
Trzeci adres
strony WWW:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/pubindex?dirids=5
ISSN: [e]2391-4432 ; [p]2083-7275
Index Copernicus: 2014: 59,36 ; 2015: 48,15
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
Symbol UKD: 008 ; 316.77
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Uwagi: W Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki.
Wskazówki dla autorów: http://www.up.krakow.pl/polski/downloads/0767899001327015444.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-25
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »