English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Białorutenistyczne
Adres strony WWW: http://www.belarusianstudies.umcs.lublin.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.umcs.pl/sb
DOI: 10.17951/sb
ISSN: [e]2449-8270 ; [p]1898-0457
Index Copernicus: 2013: 3,75 ; 2014: 47,88 ; 2015: 78,27
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Zakład Białorutenistyki ; Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne
Symbol UKD: 821.161.3 ; 811.161.3
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/1-2016/10
Abstrakty: 2007/1-2016/10
Pełne teksty: 2013/7-2016/10
Wskazówki dla autorów: http://www.belarusianstudies.umcs.lublin.pl/index.php?pg=info_dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-24
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »