English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studi Polacco-Italiani di Toruń
Poprzednie tytuły: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSP-W
Drugi adres
strony WWW:
http://www.home.umk.pl/~kkonst/studi-polacco-italiani-di-torun-torunskie-studia-polsko-wloskie/
DOI: 10.12775/TSP-W
ISSN: [e]2391-7865 ; [p]2083-1986
Index Copernicus: 2011: 1,93 ; 2012: 4,20 ; 2013: 5,18 ; 2014: 86,84 ; 2015: 94,6
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 1986
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Symbol UKD: 32 ; 94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1992/2-
Abstrakty: 2009/5-
Pełne teksty: 2009/5-
Wskazówki dla autorów: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSP-W/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-30
Dziedzina:historia i archiwistyka
nauki polityczne
Indeksowane w:IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »