English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Europaea Gnesnensia
Poprzednie tytuły: Gnieźnieńskie Studia Europejskie
Adres strony WWW: http://steurgn.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg
Trzeci adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/2925
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/573/
DOI: 10.14746/seg
ISSN: 2082-5951
Index Copernicus: 2012: 6,21 ; 2013: NI ; 2014: 64,28 ; 2015: 69,75
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Kultury Europejskiej (Gniezno) ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Symbol UKD: 008 ; 8
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2010/1-2-
Pełne teksty: 2010/1-2-
Wskazówki dla autorów: http://steurgn.pl/wymogi-redakcyjne.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-30
Dziedzina:kulturoznawstwo
filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »