English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Slavia Occidentalis
Adres strony WWW: http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/SO/so.html
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/12645
Trzeci adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/9432
Czwarty adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/so
ISSN: 0081-0002
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: NAT
Data początkowa: 1921
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Symbol UKD: 8
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1921/1 ; 1927/6 ; 1929/8-1930/9 ; 1932/11 ; 193514/1936/15 ; 1938/17 ; 2009/66-2017/74/1
Pełne teksty: 1921/1 ; 1927/6 ; 1929/8-1930/9 ; 1932/11 ; 193514/1936/15 ; 1938/17 ; 2013/7/1-2017/74/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-24
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »