English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Slavia Antiqua
Adres strony WWW: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/4309
DOI: 10.14746/sla
ISSN: 0080-9993
Index Copernicus: 2012: 5,54 ; 2013: 5,21 ; 2014: 47,88 ; 2015: 66,89
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 40
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1948
Data online: 1976
Wydawca/Instytucja sprawcza: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Historii ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Prahistorii
Symbol UKD: 904(943)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1976/23-1991-1992/33 ; 2007/48-
Pełne teksty: 1976/23-1991-1992/33 ; 2013/54-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-30
Dziedzina:historia i archiwistyka
filologia
archeologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
Anthropological Index Online
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »