English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
Adres strony WWW: http://wseiz.pl/index.php/pl/roczniki-wsz
ISSN: 1643-319X
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2001
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Higieniczne. Oddział Warszawski
Symbol UKD: 61
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2001/1-2012/12
Pełne teksty: 2011/11 [wybrane artykuły]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-27
Dziedzina:medycyna
zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »