English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Teologii Moralnej
Poprzednie tytuły: Roczniki Teologiczne: 1993-2008
Adres strony WWW: http://www.kul.pl/rtm
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=224
Trzeci adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.66d2f58e-f011-3c0b-8bf0-4d62e9ca640c
ISSN: 2081-1810
Index Copernicus: 2012: 4,83 ; 2013: 6,04 : 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1993-2013
Data online: 2009-2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Symbol UKD: 27-42
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-2013/5
Abstrakty: 2009/1-2013/5
Pełne teksty: 2009/1-2013/5
Uwagi: W 2014 roku nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu Roczniki Teologiczne, który w związku z tym otrzymał nowy numer ISSN, zachowując nadal ciągłą numerację.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-29
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »