English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii
Poprzednie tytuły: Roczniki Teologiczne: 1993-2008
Adres strony WWW: http://www.kul.pl/roczniki-teologii-fundamentalnej-i-religiologii,14999.html
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=800
ISSN: 2080-8534
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1993-2013
Data online: 2009-2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Symbol UKD: 2-1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-2013/5
Abstrakty: 2010/2-2013/5
Pełne teksty: 2010/2-2013/5
Uwagi: W 2014 roku nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu Roczniki Teologiczne, który w związku z tym otrzymał nowy numer ISSN, zachowując nadal ciągłą numerację.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-29
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »