English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
Poprzednie tytuły: Roczniki Teologiczne: 1991-2008
Adres strony WWW: http://www.kul.pl/roczniki-pastoralno-katechetyczne,14996.html
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=763
ISSN: 2081-1829
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 1991-2013
Data online: 2009-2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Symbol UKD: 27-46/-48
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-2013/5
Abstrakty: 2009/1-2013/5
Pełne teksty: 2009/1-2013/5
Uwagi: W 2014 roku nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu Roczniki Teologiczne, który w związku z tym otrzymał nowy numer ISSN, zachowując nadal ciągłą numerację.
Wskazówki dla autorów: http://www.kul.pl/informacje-dla-autorow,art_41416.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-29
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
nauki o rodzinie
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »