English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Nauk o Rodzinie
Poprzednie tytuły: Roczniki Teologiczne: 1991-2008
Roczniki Nauk o Rodzinie: 2009-2011
Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej: 2012
Adres strony WWW: http://www.kul.pl/wt/rnor
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=267
ISSN: 2353-3153
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1991-2013
Data online: 2011-2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Symbol UKD: 173 ; 316.811/.815
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/3-2013/5
Abstrakty: 2011/3-2013/5
Pełne teksty: 2011/3-2013/5
Uwagi: W 2014 roku nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu Roczniki Teologiczne, który w związku z tym otrzymał nowy numer ISSN, zachowując nadal ciągłą numerację.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-29
Dziedzina:nauki o rodzinie
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »