English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biblical Annals, The
Poprzednie tytuły: Roczniki Teologiczne:1993-2008
Roczniki Biblijne: 2009-2010
Adres strony WWW: http://www.biblicalannals.eu/
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=866
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/714/
DOI: 10.31743/ba
ISSN: [e]2451-2168 ; [p]2083-2222
Index Copernicus: 2015: 75,14
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 70
Data początkowa: 1993
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Nauk Biblijnych
Symbol UKD: 27-235/-236 ; 27-27
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1/1-
Pełne teksty: 2009/1/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-29
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
Scopus
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »