English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Adres strony WWW: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/
ISSN: 1232-4671
Index Copernicus: 2012: 4,19 ; 2013: 4,61 ; 2014: 48,43 ; 2015: 50,79
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1994
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/17-2017/47(4)
Abstrakty: 2010/21-2017/47(4)
Pełne teksty: 2012/24-2017/47(4)
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-24
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »