English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Wieluński
Adres strony WWW: http://rocznikwielunski.wixsite.com/start
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/728/
ISSN: 1642-0349
Index Copernicus: 2015: 27,62
Data początkowa: 2001
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe (Wieluń)
Symbol UKD: 308(438) ; 94(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2001/1-2017/17
Pełne teksty: 2004/4-2017/17
Wskazówki dla autorów: http://rocznikwielunski.wixsite.com/start/blank
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-29
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »