English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Teologiczny
Poprzednie tytuły: Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: 1961-1966
Półrocznik Teologiczny: 1967
Adres strony WWW: http://rocznikteologiczny.eu/
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-78a55621-3f2d-48c2-8101-db94d7756631
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/747/
ISSN: 0239-2550
Index Copernicus: 2014: 49,32 ; 2015: 66,30
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 40
Data początkowa: 1959
Data online: 1959
Wydawca/Instytucja sprawcza: Chrześcijańska Akademia Teologiczna (Warszawa)
Symbol UKD: 23/25
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1959/1-2019/1
Pełne teksty: 2012/54/1-2-2019/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-29
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »