English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Świętokrzyski. Seria B, Nauki Przyrodnicze
Poprzednie tytuły: Rocznik Świętokrzyski
Adres strony WWW: http://rocznikswietokrzyski.pl/
ISSN: 1427-5929
Index Copernicus: 2012: 4,72 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1995
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce). Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków)
Symbol UKD: 5(058)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/30-2015/36
Abstrakty: 2009/30-2015/36
Pełne teksty: 2009/30-2015/36
Wskazówki dla autorów: http://rocznikswietokrzyski.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-27
Dziedzina:nauki przyrodnicze
Indeksowane w:AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »