English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Komparatystyczny
Adres strony WWW: http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznik%20komparatystyczny
Drugi adres
strony WWW:
https://wnus.edu.pl/rk/pl/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/697/
DOI: 10.18276/rk
ISSN: [e]2353-2831 ; [p]2081-8718
Index Copernicus: 2012: 5,42 ; 2013: 5,77 ; 2014: 66,61 ; 2015: 73,73
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 82.091
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznik%20komparatystyczny?xml=load_page&st=22400
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-26
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »