English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Integracji Europejskiej
Adres strony WWW: http://www.rie.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1432
Trzeci adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie
DOI: 10.14746/rie
ISSN: 1899-6256
Index Copernicus: 2012: 4,17 ; 2013: 4,80 ; 2014: 75,45 ; 2015: 83,58
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 20
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Symbol UKD: 339.923(4-67):327.39(4-67):061.1(4-67)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/1-2016/9
Pełne teksty: 2007/1-2016/9
Wskazówki dla autorów: http://rie.amu.edu.pl/?page_id=16
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-07-26
Dziedzina:stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »